Informace k výzvě č. 2 - realizace sídelní zeleně

 • Termín vyhlášení výzvy: 15. 03. 2019, 9:00 hod
 • Název SCLLD: „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka,o.p.s. období 2014-2020″
 • Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 15.03.2019, od 09:00 hodin
 • Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15.03.2019, od 09:00 hodin
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 06.01.2020 20:00 hodin
 • Žádost o podporu se zpracovává v systému MS2014+ odkaz na stránky www.mseu.mssf.cz
 • Nejzazší datum pro fyzické ukončení realizace: 31.12.2023
 • Finanční alokace na výzvu (včetně spoluúčasti žadatele / příjemce): 6.000.000,-
 • Min výše způsobilých výdajů na projekt: : 100.000,-
 • Max výše způsobilých výdajů na projekt: 6.000.000,-
 • Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD

Seminář pro žadatele a příjemce
Oslavka,o.p.s. pořádá ve dnech od 08.04.2019, 07.05.2019, 07.06.2019 seminář pro žadatele a příjemce. Seminář se bude konat formou individuálních konzultací. Čas a termín konzultace je potřeba dopředu zarezervovat. Konzultace budou probíhat v kanceláři MAS a to: Třebíčská 376, Náměšť nad Oslavou, 2 patro. Kontakt: Šárka Zedníčková, zednickova@oslavka.cz, 776 560 241