VÝZVA Č. 9 OPZ – PRORODINNÁ OPATŘENÍ

 MAS Oslavka,o.p.s. vyhlašuje 9. výzvu Operačního programu zaměstnanost – prorodinná opatření  

Termín vyhlášení výzvy: 30.6.2020
Název SCLLD: „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka,o.p.s. období 2014-2020″
Termín příjmu žádostí: od 30.06. 2020 – 31.07.2020
Nejzazší datum pro fyzické ukončení realizace: 31.12.2022
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 19 měsíců

Finanční alokace na výzvu (včetně spoluúčasti žadatele / příjemce): 1.795.000,-
Min výše způsobilých výdajů na projekt: 400,000,-
Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD

Přílohy výzvy:

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2 – Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 3 – Jednací řád výběrová komise
Příloha č. 4 – Jednací řád programový výbor
Příloha č. 5 – Jednací řád kontrolní výbor
Příloha č. 6 – etický kodex
Text výzvy

Obecná část pravidel
Odkaz na Obecná pravidla pro žadatele a příjemce


Specifická část pravidel
Odkaz na Specifickou část pravidel


Výzva ŘO pro MAS č. 047 na podporu komunitně vedeného místního rozvoje- ze které vychází naše výzva

Odkaz na výzvu ŘO 047 na podporu komunitně vedeného místního rozvoje

• Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 30.06.2020, od 08:00 hodin
• Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30.06.2020, 8:00 hodin
• Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31.07.2020, 12:00 hodin
• Žádost o podporu se zpracovává v systému MS2014+ odkaz na stránky www.mseu.mssf.cz


Datum bude upřesněno l Seminář pro žadatele l pozvánka l prezentace ze semináře
Datum bude upřesněno l Jednání výběrové komise l zápis l prezenční listina l zápis+presenční listina verze OPZ
Datum bude upřesněno l Jednání programového výboru l zápis l prezenční listina l zápis+presenční listna verze OPZ

 

Oslavka,o.p.s. bude pořádat seminář pro žadatele a příjemce (termín bude upřeněn). Seminář se bude konat formou individuálních konzultací. Čas a termín konzultace je potřeba dopředu zarezervovat. Konzultace budou probíhat v kanceláři MAS a to: Třebíčská 376, Náměšť nad Oslavou, 2 patro. Kontakt: Simona Budařová, budarova@oslavka.cz, 724 540 779.