Pracovní skupina pro Polytechniku a řemesla

Pracovní skupina pro Polytechniku a řemesla

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost

Akce a semináře

Akce a semináře

Propagace projektu

Propagace projektu