Výstava a přednášky pro deváté ročníky ZŠ: A co se stát projektantem?

   Když studenti závěrečného ročníku VUT Brno, obor Architektura a rozvoj sídel Fakulty stavební zpracovali své závěrečné diplomové práce zaměřené na město Náměšť nad Oslavou, kde konkrétně navrhli urbanistické řešení lokality „Za tratí“ vzniklo celkem sedm prací s vlastním urbanistickým řešením totožné lokality.
   
   Díky spolupráci stavebního odboru MěÚ Náměšť nad Oslavou a MAP II ORP Náměšť nad Oslavou pak mohli žáci devátých ročníků obou základních škol v našem městě shlédnout výstavu těchto prací doplněnou o dvě přednášky. Cílem akce "A co se stát projektantem?" tak bylo nejen využít u dětí znalosti lokality "Za tratí" a nechat tak rozběhnout jejich představivost, ale především jim ukázat o čem tato práce je, co je k ní zapotřebí a jak kreativní může být.
   
   Žáci pak obdrželi na samém konci této akce k navržení a doprojektování výkres, kam mohli zanést jakoukoli stavbu, především se mělo jednat o rodinný dům. K překvapení všech nevznikly však jen domy, ale leckdy celé ulice a MAP II by se s Vámi o tato díla rád podělil a předvedl šikovnost našich dětí!