Sociální služby


Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat radu nebo pomoc v sociální oblasti. Ať už se jedná o nás samotné nebo o naše blízké, je dobré vědět, na koho se můžeme v případě potřeby obrátit. V rámci projektu Sociální plánování na území MAS Oslavka propojujeme poskytovatele sociálních služeb a obce tak, aby byly především pro občany co nejdostupnější.