Výzvy

Harmonogram výzev 2022
termíny jsou orientační

Chcete-li dostávat pravidelné informace o aktuálních výzvách, přihlaste se pro odebírání novinek.

  Program   Opatření   Datum vyhlášení     Datum ukončení výzvy     Alokace na výzvu     Celková alokace CLLD  
PRV Investice do zemědělských podniků 02/2022 03/2022 1.201.395,- 5.963.538,-
PRV

Podpora investic na založení nebo rozvoj

nezemědělských činností

02/2022 03/2022 1.878.056- 6.191.502,-
PRV

Základní služby a obnova vesnic ve

venkovských oblastech

02/2022 03/2022 2.278.669,- 3.342.720,-

 


video návod SZIF - PORTÁL FARMÁŘE - PRV - Podání žádosti o dotaci na MAS
video návod SZIF - PORTÁL FARMÁŘE - PRV - Připomínkování ze strany MAS - Stažení žádosti o dotaci pro zapracování připomínek
video návod SZIF - PORTÁL FARMÁŘE - PRV - Připomínkování ze strany MAS – Nahrání doplněné žádosti o dotaci