Výzvy

Harmonogram výzev 2021
termíny jsou orientační


Program        Opatření            Datum vyhlášení 

Datum

ukončení výzvy 

Alokace na výzvu

Celková alokace

CLLD

PRV Investice do zemědělských podniků 02/2021 03/2021 2.775.000,- 4.963.538,-
PRV

Podpora investic na založení nebo rozvoj

nezemědělských činností

02/2021 03/2021 2.039.000,- 5.191.502,-
PRV

Základní služby a obnova vesnic ve

venkovských oblastech

02/2021 03/2021 1.500.000,- 1.500.000,-
V případě nedočerpané (zbylé) alokace v IROP by se vyhlásila v průběhu roku výzva v opatření vzdělávání.