Výzvy

Harmonogram výzev 2019
termíny jsou orientační

  Opatření Datum vyhlášení výzvy Datum ukončení výzvy Alokace na výzvu Celková alokace CLLD Finanční prostředky
na projektech
OPZ Prorodinná opatření 02/2019 04/2019 900.000,- 2.557.750,- 1.657.750,-
OPZ Zaměstnanost 02/2019 05/2019 4.422.200,- 5.627.090,- 1.204.890,-
OPZ sociální začlečnování 02/2019 07/2019 2.557.750,- 2.557.750,- 0,-
IROP Sociální služby 07/2019 10/2019 3.700.000,- 3.700.000,- 0,-
IROP podpora zaměstnanosti 07/2019 10/2019 1.986.000,- 1.986.000,- 0,-
IROP Doprava 07/2019 10/2019 5.000.000,- 7.946.000,- 2.104.500,-
IROP Vzdělávání 07/2019 10/2019 2.800.000,- 5.363.000,- 2.532.900,-
PRV zemědělci 05/2017 07/2019 690.000,- 2.700.000,- 2.001.550,-
PRV Nezemědělci 05/2017 07/2019 4.270.000,- 6.714.000,- 2.434.655,-
PRV Neproduktivní investice v lesích 05/2017 07/2019 560.000,- 1.000.000,- 434.970,-
PRV Infrastruktura 05/2017 07/2019 2.000.000,- 2.000.000,- 0,-
OPŽP Realizace ÚSES a protierozní opatření 03/2019 10/2019 4.000.000,- 4.000.000,- 0,-
OPŽP sídelní zeleň 03/2019 10/2019 6.000.000,- 6.000.000,- 0,-