PRV - Výzva č. 6

Termín vyhlášení výzvy
01. 3. 2021

Název SCLLD:
„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka,o.p.s. období 2014-2020″

Termín příjmu žádostí:
od 01. 3. 2021 do 9. 4. 2021- na základě žádosti, bylo SZIF schváleno prodloužení termínu příjmu žádostí do 23.4.2021


Dodatek k souhlasu vyhlášení výzvy zde

Termín registrace na RO SZIF:
11. 6. 2021

Místo podání žádostí:
Kancelář Oslavka,o.p.s., Třebíčská 376, Náměšť nad Oslavou

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Úplné znění výzvy č. 6 - modifikace

Úplné znění výzvy č. 6


Základní informace k fichi a schválené znění fiche ŘO PRV
Investice do zemědělských podnikůí: 2 773 000 Kč

Úplné znění fiche č. 2
Základní informace k fichi č. 2

 

Základní informace k fichi a schválené znění fiche ŘO PRV
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností: 2 039 000 Kč

Úplné znění fiche č. 7
Základní informace k fichi č. 7

 

Základní informace k fichi a schválené znění fiche ŘO PRV
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastechí: 1 500 000 Kč

Úplné znění fiche č. 17
Základní informace k fichi č.17


Pozvánka na semináře po žadatele výzvy Programu rozvoje venkova
Pozvánka na Seminář k výzvě č. 6 Programu rozvoje venkova


Základní dokumenty k výzvě
Pravidla pro operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (pravidla pro žadatele)

Pravidla pro opatření 19 podpora místního rozvoje na základě eniciativy LEADER (pravidla pro MAS)
Interní směrnice – PRV
Jednací řád Programový výbor
Jednací řád Výběrová komise
Jednací řád Kontrolní výbor
Etický kodex
Příručka pro zadávání veřejných zakázek
Vzor oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky
Vzor protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
Klasifikace ekonomických činností
Čestné prohlášení o podporu v režimu de-minimis
Metodika pro výpočet finančního zdraví
Výpočet finančního zdraví


Přílohy stanovené MAS k výzvám
Interní evidence MAS podpořených projektů PRV
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie dle přílohy 5 pravidel 19.2.1.
Odkaz na webové stránky – Administrativní registr ekonomických subjektů

Cenový marketing (přikládá se při podání žádosti o proplacení dotace)

Žadatel je povinen provést v rámci projektu tzv. cenový marketing – průzkum trhu a stanovit předpokládanou výši výdajů projektu. 

  1. Cenový marketing se provádí v případě, že je celková hodnota zakázky nižší než 500 tis. Kč bez DPH. Žadatel osloví nejméně 3 dodavatele k zaslání cenových nabídek (nejlépe e-mailem)/ provede vyhodnocení z elektronického tržiště. Cenový marketing včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předkládá při podání žádosti o platbu.
  2. Hodnota zakázka je vyšší nebo rovna 500 tis. Kč bez DPH do 2 mil. Kč (dodávky a služby)/ 6 mil. Kč (stavební práce) – žadatel osloví nejméně 3 dodavatele. Cenový marketing včetně písemné smlouvy s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předloží do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF ke kontrole na MAS.Návody k přihlášení
Návod přihlášení na Portál farmáře
Žádost o zřízení přístupu do portálu Farmáře
Zjednodušený postup pro doložení příloh k žádosti o dotaci

Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF

text výzvy č. 6_modifikovaná *.pdf ; 346.3 kB dodatek prodloužení výzvy *.pdf ; 298.1 kB čl 20 informace *.pdf ; 199.9 kB výpočet finančního zdraví *.xlsx ; 841.3 kB vzor protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek *.pdf ; 144 kB fiche 2 *.pdf ; 1.2 MB text výzvy č. 6 *.pdf ; 346.5 kB fiche 2 - informace *.pdf ; 144.7 kB fiche 7 informace *.pdf ; 178.3 kB pravidla 19 *.pdf ; 478.1 kB Pravidla pro operace 19.2.1. *.pdf ; 1.9 MB Klasifikace ekonomických činností *.xls ; 211 kB Interní evidence projektů - PRV *.xlsx ; 19 kB etický kodex *.pdf ; 134.3 kB jednací řád KV *.pdf ; 296.7 kB jednací řád PV *.pdf ; 206.5 kB Jednací řád VK *.pdf ; 214.5 kB Pozvánka na seminář 11.3.2021 *.pdf ; 357.8 kB Fiche č. 7 *.pdf ; 1.2 MB Fiche č. 17 *.pdf ; 694.4 kB Interní směrnice PRV_uprava 2020 *.pdf ; 335.5 kB Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF *.pdf ; 1.8 MB Zjednodušený postup pro doložení příloh k žádosti o dotaci *.pdf ; 575.4 kB Žádost o zřízení přístupu do portálu Farmáře *.pdf ; 197.9 kB Návod přihlášení na Portál farmáře *.pdf ; 244.4 kB Prohlášení o zařazení podniku do kategorie dle přílohy 5 pravidel 19.2.1. *.pdf ; 324.9 kB Metodika pro výpočet finančního zdraví *.pdf ; 689 kB Čestné prohlášení o podporu v režimu de-minimis *.pdf ; 107.7 kB Vzor oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky *.doc ; 50.5 kB Příručka pro zadávání veřejných zakázek *.pdf ; 848.8 kB