„1. výzva Oslavka,o.p.s. – IROP - hasiči 2024“ a "2. výzva Oslavka,o.p.s. - IROP - cestovní ruch 2024"

1. výzva Oslavka,o.p.s. - IROP - hasiči 2024“ - 12.4. ve 12:00 byl ukončen příjem žádostí o podporu

2. výzva Oslavka,o.p.s. - IROP - cestovní ruch 2024: 26.4. ve 12:00 byl ukončen příjem žádostí o podporuOslavka, o.p.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Koncepční část strategie SCLLD Oslavka, o.p.s. pro období 2021 – 2027“

vyhlašuje

1. a 2. výzvu k předkládání Projektových záměrů integrovaných projektů

do Integrovaného regionálního operačního programu


1. výzva Oslavka,o.p.s. - IROP - hasiči 2024“ - 12.4. ve 12:00 byl ukončen příjem žádostí o podporu


Zápis z Výběrové komise

Zápis z Programového výboru

Seznam schválených žádostí

2. výzva Oslavka,o.p.s. - IROP - cestovní ruch 2024: 26.4. ve 12:00 byl ukončen příjem žádostí o podporu

Zápis Výběrová komise

Zápis z Programového výboru

Seznam schválených žádosti

"2. výzva Oslavka,o.p.s. - IROP - cestovní ruch 2024" - Změna termínu ukončení příjmu projektových záměrů


USTANOVENÍ PRO VÝZVU 1:


Formulář projektového záměru ve formátu .pdf opatřený podpisem osoby jednajících jménem žadatele a relevantní přílohy je nutné podat prostřednictvím datové schránky Oslavka,o.p.s. - hbxs7e6

Do předmětu zprávy uveďte "projektový záměr - 1/2 výzva Oslavka,o.p.s. - IROP - Hasiči/Cestovní ruch 2024"HASIČI:


Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

• pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany

• vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

Žadatel se musí řídit Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 61 IROP

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop

Text výzvy

1) Kritéria administrativní kontroly - kontrolní list

2) Plná moc

3) Kritéria věcného hodnocení - kontrolní list

4) Projektový záměr

5) Interní postupy Oslavka,o.p.s. pro IROP 2021-2027

 

 

USTANOVENÍ PRO VÝZVU 2: 26.4. ve 12:00 byl ukončen příjem žádostí o podporu

Termíny

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

26. 02. 2024 09:00

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů

26. 02. 2024 09:00

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů

26. 04. 2024 12:00

Datum zahájení realizace projektu

Od 01. 01. 2021

Datum ukončení realizace projektu

Do 30. 06. 2029

 

 

CESTOVNÍ RUCH:

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

• budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů);

• budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;

• propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;

• rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center;

• veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu;

• parkoviště u atraktivit cestovního ruchu.

 https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/86vyzvairop

Text výzvy - změna termínu

Text výzvy

1) Kritéria administrativní kontroly - kontrolní list

2) Kritéria věcného hodnocení - kontrolní list

3) Plná moc

4) Projektový záměr

5) Interní postupy Oslavka,o.p.s. pro IROP 2021-2027

 

Chcete dostávat informace k aktuálně vyhlášeným výzvám? Stačí se přihlásit a budete v obraze.
E-mail *
Jméno
Příjmení
Zájemce *
* - Takto označené položky je nutné vyplnit