08. 10. 2020 / Kurz

Malování barvami země

Originální výtvarný kurz malby s využitím čistě přírodních materiálů. Pigmenty pro přípravu barev byly získány náročným procesem z různých druhů půd, které se nachází na území našeho kraje. Výsledné obrázky pak reprezentují skutečné barvy Vysočiny. Kurz je vedený zkušenou lektorkou s pedagogickou praxi.

S barvami země, tedy s barevnými pigmenty, které se získávají přímo z půdy, lidé malovali už před tisícovkami let. Velkým přínosem barev z hlíny a přírodních pojidel je jejich ohleduplnost k životnímu prostředí a harmonie příjemných zemitých odstínů.