Den sociálních služeb v Mohelně


Nejlepší by bylo, kdyby tyto služby nikdo nepotřeboval, ale protože život je ...
 
Cílem akce je seznámit širokou veřejnost s poskytovateli sociálních služeb, kompenzačními zdravotními pomůckami a poskytnout informace, kde mohou získat finanční či jinou formu pomoci v případě nepříznivých životních situací.