Aktualizace Strategického rámce MAP III

Pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, a OP JAK s prioritami území je dle potřeby vždy zpracován Strategický rámec MAP jako strategická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém rámci MAP. Strategický rámec MAP má dočasný charakter a je možné jej aktualizovat při dalším ujasnění priorit a jejich změn v procesu plánování.

Na základě setkání Řídícího výboru vznikla potřeba aktualizovat Strategický rámec. Byl vytvořen jednotný formulář pro školy, školky a ZUŠ na základě nových tabulek vytvořených pro Strategický rámec tak, aby v něm byly obsaženy všechny vyplňované atributy.