NÁMĚŠŤSKÉ DNY KOSMONAUTIKY A TECHNIKY

16-18.4.2019

V Náměšti nad Oslavou se ve dnech 16.4. – 18.4. 2019 opět odehraje zajímavá událost, která se, doufejme, stane tradicí.
Letošní Náměšťské dny kosmonautiky a techniky navazují na loňskou úspěšnou premiéru, která se uskutečnila u příležitosti 40. výročí letu prvního čs. kosmonauta do vesmíru. Ukázalo se, že kosmonautika je stále atraktivní obor jak pro školní mládež, tak pro širokou veřejnost.
Loňská premiéra se odehrávala mezi obřími modely kosmických raket a satelitů, byly zde tři výstavy a tři přednášky. Pozitivní ohlas nás vedl k tomu, uspořádat podobnou akci i letos.

Naším cílem je opět představit školní mládeži i široké veřejnosti kosmonautiku jako nesmírně atraktivní obor, který dává impulsy pro rozvoj dalších oblastí vědy a techniky včetně informačních technologií.
Nosným tématem letošního ročníku je 50. výročí přistání prvního člověka na Měsíci. Záběr je však oproti loňskému roku mnohem širší – nebudeme jenom vzpomínat a dívat se do historie, cílem bude dívat se dopředu a ukázat především dětem jaká je čeká budoucnost. Nejde jenom o samotnou kosmonautiku, jde o velmi širokou oblast, která se dotkne bezprostředně našich životů podobně jako informační technologie 5G . Téma kosmonautiky bylo proto rozšířeno o další témata s cílem rozvíjet technickou výchovu především pro žáky základních škol a to nejen v samotné Náměšti, ale v celém našem mikroregionu. Do pořádání akce je rovněž zapojeno více subjektů než loni.
Vzhledem k velkému loňskému ohlasu, pokračuje spolupráce s panem Milanem Halouskem z České kosmické kanceláře, předním popularizátorem kosmonautiky v České republice, který představí kosmonautiku v pěti přednáškách žákům ZŠ, a ve dvou krátkých, dětem z MŠ. Jedna přednáška (v úterý od 17:00) je určena široké veřejnosti a zavede nás do strhující atmosféry vesmírného dobrodružství se zaměřením na projekt Apollo a vše co tomu předcházelo a následovalo.
Očekáváme, že odborné přednášky shlédne 800-900 žáků z našeho města i mikroregionu, několik desítek dětí z MŠ a velký počet příznivců kosmonautiky, historie, ale i všeho nového z řad široké veřejnosti.
Letos neuvidíme v Sokolovně obří modely raket Falcon Heavy, Proton, Sojuz, raketoplán Discovery, Sputnik 1, mezinárodní vesmírnou stanici. Všechny tyto modely jsou od května loňského roku k vidění v ekotechnickém centru Alternátor v Třebíči. Legendární Lunochod byl obětován při loňské Oslaviádě jako netradiční plavidlo.
Ale burácení raketových motorů se dočkáme i letos. Dominovat bude obří model lunárního modulu Apolla 11 v měřítku 1:2,5. Raketová technika bude prezentována několika vojenskými raketami na tuhé pohonné hmoty, zhlédnout budeme moci i prototyp unikátního českého raketového motoru na kapalné pohonné hmoty.
Samozřejmostí jsou i poutavé výstavy, které nám zapůjčila Hvězdárna v Prostějově. Na 16 panelech bude vesmír prezentován jako domov pro děti, na dalších 16 panelech bude výstava o Nobelově ceně.
Moderní strojírenské výrobní technologie spjaté nejen s reaktivními motory bude prezentovat 1. BS Velká Bíteš. Je to ukázka toho, že nedaleko nás nejsou jenom montovny a lisovny, ale provozy světové špičkové technické úrovně.
Pro řadu dospělých, ale i dětí, může být zajímavé, jak se přepravuje jaderné palivo pro jaderné elektrárny. Zde uvidíme modely obalových souborů, ale i modely některých dopravních prostředků, kde určitě vzbudí pozornost obří model ruského transportní letoun Il-76 TD v měřítku 1:18 (rozpětí křídel skoro 3 m).
Úterní odpoledne od 14:00 do 18:00 bude tematicky určeno hlavně dětem, vítáni však budou návštěvníci všech věkových kategorií. V menších skupinách se v dílnách, tzv. workshopech, seznámí s řadou technických problémů a jejich řešeními.
Určitě zajímavá bude LEGO TECHNIC pro školáky a předškoláky.
Velmi atraktivní pro děti určitě bude, že si budou moci vyzkoušet profesionální systém nočního vidění, které předvede 22. základna vrtulníkového letectva. Vidět v naprosté tmě je velká výhoda. Letecká základna bude mít i samostatnou dílnu věnovanou meteorologii. Uvidíme, jak se dětem bude dařit rozmarům počasí rozumět.
Zájemci naleznou i astronomické pracoviště a některé přírodovědné aktivity – např. zajímavou fyziku. Pokud někdo bude nasycen technikou, může si odpočinout ve výtvarné dílně.
Letecko-modelářský klub DDM uspořádá malé závody házecích kluzáků. V sále uvidíme zavěšené ukázky jejich práce.
Nezapomínáme ani na hvězdáře. Pro všechny malé i velké dobrodruhy jsme připravili noční pozorování oblohy hvězdářským dalekohledem a i samostatnou dílnu, kde si každý bude moci osahat několik typů dalekohledů.
Široká veřejnost si bude moci prohlédnout výstavy podle libosti i ve středu 17.4. odpoledne od 13:00 do 17:00 a ve čtvrtek po celý den od 09:00 do 15:00.
A v dnešní době jedna zvláštnost – všechny akce jsou přístupné bez jakéhokoliv vstupného!
Tato zajímavá akce je zároveň jednou z aktivit tzv. Místního akčního plánu, který má za úkol vzájemně propojit školy a školská zařízení v ORP Náměšt n.Osl. v některých klíčových oblastech. V tomto případě v matematice a polytechnice.
Na závěr je třeba uvést, že Náměšťské dny kosmonautiky a techniky se mohou konat jen díky nadšení řady lidí a finanční podpoře Nadace ČEZ, Oslavka o.p.s., PBS Velká Bíteš a DMS Dukovany.

Náměšťské dny kosmonautiky připravuje Oslavka o.p.s. a JéTé Pádlo ve spolupráci s MěKS, DDM a Městem Náměšť nad Oslavou.