OSLAVKA, o.p.s. VYHLÁSILA 6. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PRO INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM - udržitelná doprava

Termín příjmu žádostí: od 25.05.2020 do 02.07.2020 do 12 hodin
Nejzazší datum pro fyzické ukončení realizace projektů: 30.06.2023
Finanční alokace na výzvu(včetně spoluúčasti žadatele / příjemce): 10.701.338,83,-
Max výše způsobilých výdajů na projekt: 10.701.338,83,-
Min výše způsobilých výdajů na projekt: 200.000,-
Typy podporovaných projektů: Aktivita bezpečnost dopravy

 

Více informací zde