Podpora aktivit škol a školek

v rámci MAP ORP Náměšť nad Oslavou II

Účelem je poskytnutí finančních prostředků na nákup pomůcek pro ZŠ a MŠ v oblastech povinných, doporučených, průřezových a volitelných opatření MAP II.

Podpora aktivit škol a školek platí pro tyto oblasti:

 

1) Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita

2) Čtenářská a matematická gramotnost

3) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

4) Rozvoj podnikavosti dětí a žáků

5) Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

6) Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

7) Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

8) Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

9) Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků