24. 09. 2020 / Seminář

"Jak pomoci předškolákovi se vstupem do ZŠ"

Seminář je určen pro rodiče, pedagogy mateřských škol a nižších ročníků 1. stupně základních škol a pro všechny, které toto téma zajímá.

Vstup dítěte do školy je důležitý vývojový mezník. Každé dítě je osobnost, a tak existují různé varianty přizpůsobení se novým podmínkám. Důležitým úkolem pro rodiče i pedagogy je tento přechod dětem co nejvíce usnadnit. Společně se zamyslíme nad dílčími schopnostmi a dovednostmi, které tvoří školní zralost a připravenost pro vstup do ZŠ.

Rodičům prvňáčků se pokusíme vysvětlit význam smyslového vnímání a motoriky pro rozvoj čtení,
psaní a počítání.