Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě

Seminář pro veřejnost - ZDARMA

středa 18. září 2019 / 16:00 až 18:00 hod. / Masarykovo nám. 104, Náměšť nad Oslavou / velká zasedací místnost MěÚ

 


Mgr. Jiří Halda - je speciální pedagog a personální poradce. Zaměřuje se především na problematiku výchovy dětí, předškolní zralosti a procesů učení.

►Základy emočního a sociálního vývoje dětí
►Význam klíčových rituálů pro život
►Role v rodině a jejich synchronní vazby

Vývoj emočního a sociálního zrání má svoje zákonitosti a je rizikové je podceňovat. Mozek je orgán, který má svoje obecné a svoje individuálně specifické potřeby a je třeba naučit se mít k těmto odlišnostem respekt. Je třeba stále trpělivě vysvětlovat, že dítě se nerodí jako nepopsaný list a že rozvoj a podpora jeho potenciálu je zárukou jeho úspěšného a užitečného života. Zároveň je třeba pamatovat, že skladba potřeb má svoji strukturu a významné je
i respektovat pořadí vývoje potřeb a pamatovat na odlišnosti pohlaví. Význam vztahů v rodině je tedy zcela klíčový. Patří do něj základní vazby mezi jednotlivými členy – akcentuji ten, který se nejvíc přehlíží – vztahy mezi sourozenci. Které nejen tvoří významnou součást rodinného klimatu, ale také jsou základem pro tvoření partnerství po celý život.