Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi

Akreditovaný seminář pro pedagogy - ZDARMA

středa 16. října 2019 / 8:30 až 15:30 hod. / Masarykovo nám. 104, Náměšť nad Oslavou / velká zasedací místnost MěÚČíslo akreditace: MSMT-896/2018-1-47

Forma vzdělávacího programu: prezenční, interaktivní sebezkušenostní seminář

Hodinová dotace: 8 hodin

Cílová skupina: seminář je určen pro dvojice učitel - asistent pedagoga z různých typů škol


Přehled témat výuky:
●Legislativní vymezení funkce asistenta pedagoga
●Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: popis změněných vzdělávacích potřeb, nároky kladené na pedagogy a asistenty
●Co může udělat pedagog pro včlenění asistenta pedagoga do systému školy: nutné organizační kroky, proces výběru asistenta, podpora procesu adaptace ve škole, vztahová síť školy
●Metodické vedení AP pedagogem
●Role AP při základní pedagogické diagnostice, realizaci podpůrných opatření, zkompetentňování žáků se SVP
●Hlavní typy činností/aktivit AP se žákem, skupinou, třídou
●Spolupráce pedagoga s asistentem - dojednávání rolí a spolupráce, příprava na vyučování, rozdělení kompetencí, komunikace v průběhu vyučovací hodiny, koordinace činností pedagogem
●Vliv AP na klima třídy, možnosti ovlivnění klimatu ve prospěch žáka se SVP
●Využití potenciálu asistenta pedagoga ve škole: pomoc při vyhledávání nových informací
a metod práce se žáky se SVP, spolupráce asistentů s rodiči, se školskými zařízeními atd.

Přihlášku na bezplatný AKREDITOVANÝ seminář pro pedagogy a asistenty pedagoga nalznete zde: https://forms.gle/JTeYhmvGm8cxsTbz8