UKONČILI JSME

Podpora aktivit škol a školek

Účelem bylo poskytnutí finančních prostředků na nákup pomůcek pro ZŠ a MŠ v oblastech povinných, doporučených, průřezových a volitelných opatření MAP II.

   MAP ORP Náměšť nad Oslavou II podpořil tyto školní aktivity:

 

MŠ Třebíčská Malý konstruktér
ZUŠ Náměšť n. O. „Základy fotografování a úprava fotografií“ 
ZŠ a MŠ Studenec „Zpestření výuky přitažlivou formou nejen v hodinách“ 
MŠ Sudice „Školka hrou“ 
MŠ Mohelno „Spolu aktivně“ 
ZŠ Rapotice „Podpora výuky na ZŠ Rapotice“
ZŠ Vícenice „Podpora výuky na ZŠ Rapotice“ 
MŠ Husova „Modernizací ke kvalitnějšímu vzdělávání“ 
ZŠ Husova „Podpora gramotností na ZŠ Husova“
ZŠ a MŠ Březník „Chceme umět cizí jazyky“
ZŠ a MŠ Kralice n. O. „Digitální podpora ve výuce“
ZŠ Komenského „Diferenciace výuky“
ZŠ a MŠ Hartvíkovice „Ruku v ruce s technikou“ 
ZŠ Mohelno „Rozvoj vzdělávání a výchovy ZŠ Mohelno“ 
MŠ Sedlec „Rozvoj vzdělávání v MŠ Sedlec“