OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ

Charitní záchranná síť

L. Pokorného 15
674 01 Třebíč
tel: 731 678 819

CO NABÍZÍME:

Poskytujeme terénní a ambulantní pomoc lidem v nouzi, kteří přes veškerou snahu žijí pod hranicí důstojného života a potřebují zabezpečit základní životní potřeby. Cílem je řešení jejich okamžité nouze. Pokud okamžitá pomoc trvale neřeší životní situaci člověka v nouzi, zprostředkujeme kontakt na službu či instituci, která může poskytnout další podporu. CHZS zajišťuje dlouhodobou pomoc těm lidem v nouzi, proněž není při řešení jejich situace dostupná žádná jiná forma pomoci (služby, instituce, apod.)

https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/charitni-zachranna-sit/