OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ

Dobrovolnické centrum a sousedská pomoc

L. Pokorného 15 (přízemí)
674 01 Třebíč
tel:  568 408 482, 775 179 314
email: dobrovolnici@trebic.charita.cz

JAK MŮŽETE POMOCI:

  • Dobrovolnické centrum podporuje myšlenku dobrovolnictví, přijímá dobrovolníky, systematicky s nimi pracuje, koordinuje jejich činnost ve střediscích Oblastní charity Třebíč, ve spolupracujících organizacích. Naši dobrovolníci pravidelně přiloží ruku k dílu při charitativních sbírkách i v našem týmu krizové pomoci při výjezdech do oblastí postižených živelnými pohromami. V rámci Dobrovolnického centra uskutečňujeme také sousedskou pomoc. Rozvojem dobrovolné sousedské pomoci se podílíme na zabezpečení dostupnosti sociálních služeb v obcích celého okresu Třebíč, propojujeme profesionální sociální služby s dobrovolnou pomocí, podporujeme sociální soudržnost a solidaritu občanů.

https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/dobrovolnicke-centrum-a-sousedska-pomoc/