ORGÁNY MAS

Řídící orgány Oslavka, o.p.s.

Dozorčí rada
(2022 – 3 roky)

Jan Kotačka

   František Pejpek

Jan Hejátko


Správní rada 

(2022 – 3 roky)

Emil Dračka -předseda

Hana Nováková

Lenka Hůlková

 

Řídící orgány organizační složky MAS 

Programový výbor
(14.6.2022 - 13.6.2025– 3 roky)

VEM klub v AČR Lukáš Knapík

Kulturní, spolková

a zájmové činnost

Obec Koněšín Hana Žáková

Rozvoj místní +regionální

Obec Hluboké Marie Svobodová

Infrastruktura + rozvoj obcí

Zera,z.s. Ing. Květuše Hejátková Enviromentální oblast
A.Z.O.,s.r.o. Ing. Petr Jelínek

Zemědělské podnikání

 

Výběrová komise
(13.6.2023- 14.6.2024 – 1 rok)

Oslavan,a.s. Hana Nováková Zaměstnanost
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Tomáš Sedláček  
kulturní, spolková a zájmová činnost
FO Olga Křížová Enviromentální oblast
Niva-Čikov,s.r.o. Pavel Rybníček Zemědělské podnikání + lesnictví
Římskokat.faronost-Náměšť Mgr. Hrubý Jaroslav

Církve

 

Kontrolní výbor
(14.6.2022 - 13.6.2025 – 3 roky)

Ocmanice   Infrastukrura+rozvoj obcí
  Ing. Jan Strašák Zemědělské podnikáníé + lesnictví
   Burian Michal Zemědělské podnikání + lesnictví

 

 

 

 Nenalezen žádný článek