OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ

Osobní asistence

Demlova 890
674 01 Třebíč
tel: 734 435 207, 604 707 395
email: osasistence@trebic.charita.cz

CO NABÍZÍME:

  • Služba Osobní asistence pomáhá dětem, dospělým a seniorům s chronickým onemocněním, s tělesným, mentálním, smyslovým či kombinovaným postižením. Podporu můžeme též nabídnout nemocným s Alzheimerovou chorobou, lidem upoutaným na invalidní vozík, dětem s poruchou autistického spektra aj. Osobní asistence je uživatelům poskytována bez časového omezení a rozsah služeb si zvolí uživatel sám dle aktuální potřeby a možností poskytovatele. Osobní asistence rozšířila své aktivity o fakultativní činnost, a to o dopravu služebním automobilem. Asistent zaveze klienta na poštu, k lékaři, na nákup, ze školy či družiny, ale i na sportovní, kulturní či společenské akce. U nás najdete klid, porozumění a pochopení. Jsme pro Vás pomocnou rukou, uchem a okem. Pomáháme Vám být doma.

https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/osobni-asistence-trebic/