OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ - Paprsek naděje

Služby pro podporu duševního zdraví

Gen. Sochora 705
674 01 Třebíč
tel: 776 252 615
email: paprsek@trebic.charita.cz

CO NABÍZÍME:

  • Posláním Paprsku naděje – Centra služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč je umožnit bezplatně a dobrovolně využívat službu sociální rehabilitace dospělým lidem s duševním onemocněním. Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí pro setkávání a komunikaci, poskytujeme duchovní podporu. Pomáháme a podporujeme při řešení konkrétních problémů, při nácviku a rozvoji schopností a dovedností, které mohou vést k samostatnému zvládání každodenního života. Službu poskytujeme v prostorách Paprsku naděje, v přirozeném prostředí uživatelů služby nebo na jiném dohodnutém místě.

https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/paprsek-nadeje/