OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ

Ranná péče

Vltavínská 1402
Horka-Domky, 674 01 Třebíč
tel: 606 860 551
email: ranapece@trebic.charita.cz

CO NABÍZÍME:

  • Raná péče je soustava služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem a dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Základem komplexní péče je rozvoj všech dovedností a schopností dítěte a jeho začlenění do společnosti. Začíná zjištěním ohrožení nebo postižení dítěte a končí integrací dítěte nebo zařazením dítěte do vzdělávací instituce.

https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/rana-pece-trebic/