OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ

BARÁK – nízkoprahový klub

Mládežnická 229
Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
tel: 736 529 299
email: barak@trebic.charita.cz

CO NABÍZÍME:

  • "BARÁK nízkoprahový klub" je sociální služba, jejímž prostřednictvím vyhledáváme a bezplatně podporujeme děti a mladé lidi ve věku 11 - 26 let, kteří se pohybují v Třebíči a jejím okolí. Tuto službu poskytujeme osobám, které: tráví svůj volný čas způsobem, který je vede do konfliktu se společností, si aktuálně neví rady s řešením své obtížné situace anebo u nich takováto situace může nastat, a to zejména v těchto oblastech – rodina, škola, vrstevníci/partnerské vztahy, volný čas, návykové látky/chování, konfliktní chování, práce/finance, zdraví, sociální zdatnost, osobností zralost. Společně s nimi vytváříme bezpečný prostor, ve kterém se mohou realizovat, sdílet své starosti a najít odbornou pomoc, přičemž usilujeme o maximální zapojení mladého člověka do řešení jeho stávající obtížné situace.

https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/barak-nizkoprahovy-klub/