ŠABLONY II.


Šablony II.
Výzva pro mateřské školy, základní školy a základní umělecké školy
Veškeré informace o výzvě naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

Rozdíl mezi výzvami Šablony I a Šablony II
• Rozšíření počtu oprávněných žadatelů – nově určeny také pro základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání
• Snížení minimální výše celkových výdajů z 200 000 Kč na100 000 Kč
• Navýšení částek pro výpočet maximální výše finanční podpory pro MŠ a ZŠ
• Nově zařazené šablony (např. projektové dny, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, školní kariérový poradce, zapojení ICT technika do výuky, sdílení zkušeností pro ZŠ provázanost i na SŠ, úvazek personální šablony bude možné čerpat/kombinovat po 0,1 úvazku měsíčně.

 

Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů výzvy Šablony II
ŘO OP VVV zveřenil vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů výzev č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II. Společně s přílohami zveřejnil informační  dokument Dokladani_vystupu_a_indikatoru_sablony_II, který slouží jako návod pro dokládání výstupů projektů. Doporučujeme se s dokumentem seznámit.

 

Nenalezen žádný článek