ŠABLONY I.

Šablony I.
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017

Jednotlivé dokumenty k nalezení najdete přímo na stránkách:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

Stručné shrnutí avíza: https://oslavka.cz/data_4/soubory/48.pptx