OBLASTNÍ CHARITA RAJHRAD

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Jiráskova 47
664 61 Rajhrad
tel: 547 232 223
email: rajhrad@rajhrad.charita.cz

CO NABÍZÍME:

  • Stejně podstatné jako kvalita života samotného je i jeho závěr. Úmrtí je možná tématem, kterému se mnozí vyhýbají, zároveň je ale potřeba uvědomit si jeho nezbytnost. Umět komunikovat o „konci“ je zásadní pro obě strany. V hospici si na tom zakládáme, možná i proto u nás nikdo nepociťuje samotu a utrpení. Pokud praktický lékař nebo lékař v nemocnici rozhodne, že již byly vyčerpány všechny možnosti k vyléčení, doporučí nemocnému přejít na paliativní, tedy hospicovou péči. V hospici pak všemi vhodnými způsoby zabezpečujeme kvalitu času, který nemocnému zbyl.

https://rajhrad.charita.cz/s-cim-vam-umime-pomoci/dum-lecby-bolesti-s-hospicem-sv-josefa/