OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč

Gen. Sochora 705/3
674 01 Třebíč
tel. 733 670 166
email: eva.hanakova@trebic.charita.cz

CO NABÍZÍME:

  • Zdravotní lékařské a nelékařské služby – tým lékařů paliatrů a specializovaných sester, kteří Vám budou po podpisu smlouvy k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu. Kromě plánovaných návštěv budete mít k dispozici pohotovostní telefonní číslo, na které se vždy dovoláte a dle potřeb přijede zdravotní sestra nebo lékař. Tato služba je hrazena ze zdravotního pojištění. Sociální služby – sociální pracovníci a tým pečovatelek Vám může pomoci s nepřetržitou náročnou péčí a umožnit Vám potřebný odpočinek. Nabízíme pomoc při hygieně, stravování a s dohledem v situaci, kdy si potřebujete zařídit osobní věci. Tato služba je zpoplatněna částkou 130 Kč na hodinu, která vychází ze Zákona č. 108 o sociálních službách a vyhlášky 505 k tomuto zákonu. (odkaz na zákon https://www.mpsv.cz/pravni-predpisy-pro-socialni-sluzby)

Psychoterapeutická podpora – můžete využít podpory kvalifikovaného psychologa. Spirituální podpora – dle Vaší potřeby a přání nabízíme návštěvu kněze, pastoračního asistenta. Půjčovna kompenzačních pomůcek – můžete využít široké nabídky naší půjčovny a zapůjčit si pomůcku, která Vám usnadní péči. Po podpisu smlouvy je povinnou pomůckou elektrické polohovací lůžko, které je nezbytné pro zvládnutí odborné péče a umožňuje vyšší komfort jak pro pacienta, tak pro pečující rodiny, a především pro zdravotnický tým. Ceník pomůcek.

https://www.domacihospictrebic.cz/