OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ

AL PASO Vysočina

Smrtelná 389/6
674 01 Třebíč
tel: 731 644 168
alpaso@trebic.charita.cz

CO NABÍZÍME:

  • Posláním terénního programu AL PASO Vysočina je předcházet rizikovému způsobu života a sociálnímu vyloučení osob, které se chystají na výstup z výkonu trestu odnětí svobody, osob s trestní minulostí a jejich blízkých, kteří tento způsob života vedou nebo jsou jím ohroženi, a tyto osoby aktivně vyhledávat.

https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/al-paso-vysocina/