OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ

Probační programy MOST

CO NABÍZÍME:

  • PROBAČNÍ PROGRAM MOST PRO MLADISTVÉ - Program usiluje o rozvoj sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným.
  • PROBAČNÍ PROGRAM MOST PRO DOSPĚLÉ - Cílem Probačního programuje MOST pro dospělé je korekce naučených vzorců chování, které dovedly klienta k páchání trestné činnosti, kompenzace případných osobnostních deficitů a postupné přijetí odpovědnosti za spáchané trestné činy. Dalším cílem je pochopení dopadu trestné činnosti na oběť a snaha o narovnání vztahu mezi pachatelem a poškozeným.

https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/probacni-programy-most/