PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Bráfova tř. 502/57
674 01 Třebíč
tel:
568 422 114

CO NABÍZÍME:

  • Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Probační a mediační služba představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice.

https://www.pmscr.cz/scripts/prodejna.php?id=166