řehled všech workshopů v rámci projektu Spolupráce na území všech spolupracujících MAS

Přehled všech workshopů v rámci projektu Spolupráce na území všech spolupracujících MAS.

V MAS Oslavka již workshopy proběhly v roce 2022. Ostatní workshopy v MAS Zubří země a MAS Českomoravské pomezí proběhnou v první polovině roku 2023.