VESELÁ BIOFARMA

Veselá biofarma – Velké Hostěrádky II.

 

Projekt „Poznejte s námi, jak vznikají biopotraviny na ekologickém statku“

„Poznejte s námi jak vznikají biopotraviny na ekologickém statku“, který je spolufinancován Ministerstvem zemědělství ČR. Cílem projektu je zvýšit povědomí spotřebitelů a odborně zainteresované veřejnosti v ČR (zejména v síti spolupracujících nevládních organizací z Vysočiny, z jižní Moravy a z Olomouckého kraje) o tom, jak se produkují regionální bioprodukty a biopotraviny na jižní Moravě a o praxi ekologického zemědělství (EZ) v produkčních oblastech.Nenalezen žádný článek