ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Základní údaje

 Území MAS Oslavka se nachází v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny v Kraji Vysočina.

Celková rozloha: 266,14 km2      Počet obyvatel: 16274       Hustota obyvatel: 61,14 obyvatel na km2

Krajina je diferenciována třemi hlubokými údolími řek Jihlava, Oslava a Chvojnice. Relativní výšková členitost dosahuje v těchto místech až 200 m. Nejvyšší místo území se nachází severně od obce Krokočín (520 m n. m.) a nejníže položeným místem je soutok řeky Jihlavy a Mohelničky u obce Mohelno (254 m n. m.).

Obce MAS spadají do dvou správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Většina území patří do ORP Náměšť nad Oslavou (celkem 27 obcí) a zbylých 8 obcí patří do ORP Třebíč. Území MAS zahrnuje 3 regiony svazků obcí: Horácko – ekologický mikroregion, Mikroregion Náměšťsko a Mikroregion Chvojnice.

 

velikostní kategorie obcí
počet obcí
%
počet obyv.
%

do 199

17

48,57%

2396

14,72%

200 – 500

9

25,71%

2524

15,51%

501 – 999

6

17,14%

3932

24,16%

1000 a více

3

8,58%

7422

45,61%