ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Základní údaje

 Území MAS Oslavka se nachází v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny v Kraji Vysočina.

Celková rozloha: 266,14 km2      Počet obyvatel: 16 115      Hustota obyvatel: 60,5 obyvatel na km2

Krajina je diferenciována třemi hlubokými údolími řek Jihlava, Oslava a Chvojnice. Relativní výšková členitost dosahuje v těchto místech až 200 m. Nejvyšší místo území se nachází severně od obce Krokočín (520 m n. m.) a nejníže položeným místem je soutok řeky Jihlavy a Mohelničky u obce Mohelno (254 m n. m.).

Obce MAS spadají do dvou správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Většina území patří do ORP Náměšť nad Oslavou (celkem 26 obcí) a zbylých 8 obcí patří do ORP Třebíč. Území MAS zahrnuje 3 regiony svazků obcí: Horácko – ekologický mikroregion, Mikroregion Náměšťsko a Mikroregion Chvojnice.

 

velikostní kategorie obcí
počet obcí
%
počet obyv.
%

do 199

17

50,00%

2413

15,10%

200 – 500

8

23,50%

2227

13,90%

501 – 999

6

17,60%

3788

23,70%

1000 a více

3

8,80%

7537

47,20%