ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Základní údaje

 Území MAS Oslavka se nachází v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny v Kraji Vysočina.

Celková rozloha: 266,14 km2      Počet obyvatel: 16 007      Hustota obyvatel: 60,15 obyvatel na km2

Krajina je diferenciována třemi hlubokými údolími řek Jihlava, Oslava a Chvojnice. Relativní výšková členitost dosahuje v těchto místech až 200 m. Nejvyšší místo území se nachází severně od obce Krokočín (520 m n. m.) a nejníže položeným místem je soutok řeky Jihlavy a Mohelničky u obce Mohelno (254 m n. m.).

Obce MAS spadají do dvou správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Většina území patří do ORP Náměšť nad Oslavou (celkem 27 obcí) a zbylých 8 obcí patří do ORP Třebíč. Území MAS zahrnuje 3 regiony svazků obcí: Horácko – ekologický mikroregion, Mikroregion Náměšťsko a Mikroregion Chvojnice.

 

velikostní kategorie obcí
počet obcí
%
počet obyv.
%

do 199

18

51,43%

2571

16,06%

200 – 500

8

22,85%

2270

14,18%

501 – 999

5

14,29%

2896

18,10%

1000 a více

4

11,43%

8270

51,66%