Zlepšení ŘAS MAS Oslavka, o.p.s.

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Oslavka, o.p.s.

Registrační číslo:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0003330

Cíl dotace: 
Náplní projektu je zabezpečit doplňkové aktivity k naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka,o.p.s. pro období 2014 – 2020, jejíž cílem je zabezpečit udržitelný rozvoj regionu MAS a poskytnout občanům dostatečné zázemí pro hospodářský a společenský rozvoj a zdravé životní prostředí. Mezi doplňkové aktivity patří proces administrace implementace SCLLD, její monitoring a hodnocení, animace území MAS (konzultace, návštěvy na místě, setkávání k tématům SCLLD, školení, workshopy pro žadatele a zájemce, vzdělávání členů orgánů, zasedání orgánů a pracovních skupin apod.), školení a zvyšování kompetencí zaměstnanců, animace školských zařízení apod. (konzultační a metodická činnost pro ZŠ a MŠ, školení pro žadatele a příjemce apod.)

Poskytovatel: 
MMR ČR – IROP SC. 4.2

Doba realizace: 
1/2016 – 6/2018

Náklady:
4.131.360,- dotace: 3.924.792,- Kč ve výši 95%


Projekt byl podpořen a je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

 Nenalezen žádný článek