Aktuality

UKONČILI JSME

UKONČILI JSME

Podpora aktivit škol a školek

Účelem bylo poskytnutí finančních prostředků na nákup pomůcek pro ZŠ a MŠ v oblastech povinných, doporučených, průřezových a volitelných opatření MAP II.

08. 10. 2020 / Kurz

08. 10. 2020 / Kurz

Malování barvami země

Originální výtvarný kurz malby s využitím čistě přírodních materiálů. Pigmenty pro přípravu barev byly získány náročným procesem z různých druhů půd, které se nachází na území našeho kraje. Výsledné obrázky pak reprezentují skutečné barvy Vysočiny. Kurz je vedený zkušenou lektorkou s pedagogickou praxi.

24. 09. 2020 / Seminář

24. 09. 2020 / Seminář

"Jak pomoci předškolákovi se vstupem do ZŠ"

Seminář je určen pro rodiče, pedagogy mateřských škol a nižších ročníků 1. stupně základních škol a pro všechny, které toto téma zajímá.

Podpora aktivit škol a školek

Podpora aktivit škol a školek

v rámci MAP ORP Náměšť nad Oslavou II

Účelem je poskytnutí finančních prostředků na nákup pomůcek pro ZŠ a MŠ v oblastech povinných, doporučených, průřezových a volitelných opatření MAP II.

OSLAVKA, o.p.s. VYHLÁSILA 6. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PRO INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM - udržitelná doprava

OSLAVKA, o.p.s. VYHLÁSILA 6. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PRO INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM - udržitelná doprava