Aktuality

01. 11. 2019

01. 11. 2019

Seminář pro úspěšné žadatele z Operačního programu zaměstnanost

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z CHODU MAS

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z CHODU MAS

Harmonogram výzev
Harmonogram výzev byl aktualizován na rok 2019 a byl vystaven v sekci, aktuální výzvy.

Evaluace SCLLD
Do konce června 2019 se bude podávat středně dobá evaluca CLLD, na které se nyní intenzivně pracuje. V rámci evaluace proběhnou tzv. focus group, budou se vyplňovat dotazníky v území aj.

Změna strategie
V průběhu měsíce ledna byla schválena žádost o změnu strategie CLLD. Do strategie byl přidán operační program životní prostředí.
Další změna bude podána na konci měsíce únor. Zde budou změny v rámci finančních plánů IROP, kdy se rezervovaná alokace v EUR musí změnit s ohledem změny kurzu. Bohužel to znamená snížení alokace na celý operační program. Z operačního programu bude zrušeno opatření územní plánování. Také budou zapracovány připomínky z akceptačních dopisů, které vyplinuli při schvalování CLLD.

ZASEDÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE

ZASEDÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE

Oslavka, o.p.s. oznamuje, že dne 18.2.2019, od 15:00 na ulici Třebíčská 376 svolává schůzi výběrové komise k hodnocení projektů a to:

Hodnocení projektů IROP – 4 a 5. výzva – doprava, vzdělávání
– CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008505 – Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Čikov
– CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010302 – Zvýšení kapacity předškolního vzdělávání v Budišově
– CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010315 – Modernizace učeben pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v obci Pozďatín

Hodnocení proajektů OPZ – výzva č. 4 – prorodinná opatření
– CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010621 – Montessori dětská skupina