DOMÁCÍ NÁSILÍ

Ubližuje někdo přímo Vám nebo se domníváte, že je domácí násilí pácháno na někom z Vašeho okolí? Nečekejte a sami vyhledejte pomoc…