PS pro polytechniku a řemesla 2020

Organizace Zástupce
  ZŠ Husova Náměšť     pedagog  
MŠ Sudice ředitel
  rodič
MŠ Husova Náměšť ředitel
ZŠ Mohelno ředitel
HŠ Husova Náměšť pedagog

Pozvánka:
15. 01. 2020

V přílohách naleznete vždy zápis, presenční listinu a pozvánku.