PS pro polytechniku a řemesla 2021

Organizace Zástupce
  ZŠ Husova Náměšť     pedagog  
MŠ Sudice ředitel
  rodič
MŠ Husova Náměšť ředitel
ZŠ Mohelno ředitel
HŠ Husova Náměšť pedagog

Pozvánka na společné setkání 19. 05. 2021
V přílohách naleznete vždy zápis, presenční listinu a pozvánku.