Programy 2014 - 2020

MAS Oslavka bude v programovacím období 2014-2020 rozdělovat finanční prostředky z těchto operačních programů:

IROP 21.269.000,-
PRV 13.365.000,-
OPZ 7.870.000,-
OPŽP 10.000.000,-

V rámci strategie v roce 2018 proběhla změna, kde se na základě rozhodnutí Programového výboru rozhodlo o přidání programového rámce OPŽP, které bylo ŘO OPŽP umožněno. Změna strategie byla schválena a celková alokace na OPŽP je 10.000.000,-. V tomto operačním programu je možné žádat na opatření: realizace ÚSES, protierozní opatření a sídelní zeleň.

Celkem: 52.504.000,-