CLLD - zprávy o realizaci ISg, evaluace, změnové řízení CLLD

Výčet žádostí o změnu CLLD v období 2014-2020

1) 14.1.2019 - do strategie přidán Operační program OPŽP

změna č. 1 - OPŽP ISKP14+

2) 24.7.2019 - změny v rámci IROP - rušení opatření, změny ve finančních plánech

finanční tabulky

indikátory

Programový rámec IROP

Změna č. 2 - IROP - ISKP14+

 

3) 22.4.2020 - změny v rámci IROP - rušení opatření, změny ve finančních plánech

finanční tabulky

Indikátory

Programový rámec IROP

Změna č. 3 - IROP - ISKP14+

 

4) 6.1.2021 - změny v rámci PRV - změny ve finančních plánech, úprava indikátorů, změna programového rámce

Programový rámce PRV

 

5) 18.1.2021 - změny v rámci IROP - Změny ve finančních plánech

finanční tabulky

 

6) 30.4.2021 - změny v území MAS

Tabulka a mapa území

Schválení územní působnosti

Souhlasy obcí

Rozšíření území

Rozhodnutí ŘO o změně

 

7) 10.11.2021 - změny v rámci PRV - navýšení alokace

Programový rámec

 

 

 

 

Zprávy o realizaci ISg

1.7-31.12.2017

1.1.-30.6.2018

1.7-31.12.2018

1.7-31.12.2019

1.1-30.6.2020

1.7.-31.12.2020


Mid-term evaluace ISg k 31.12.2018

Evaluační zpráva

Přílohy evaluační zprávy:

Harmonogramy

Seznamy přijatých, vybraných a nevybraných projektů

Případová studie 1

Případová studie 2

Případová studie 3

Případová studie 4

Případová studie 5