Aktuality

 

 

FINÁLNÍ VERZE DOKUMENTU MAP ORP NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU BYLA SCHVÁLENA

Dne 20.10.2017 byla po semináře Kantor Náměšť svolána schůze Řídícího výboru, na kterém byl jejich členy schválen finální dokument MAP ORP Náměšť nad Oslavou.
Dne 24.10.2017 byl dokument také shválen zřizovatelů z řad zřizovatelů.

Schválení dokumentu MAP ORP Náměšť nad Oslavou zřizovateli 24.10.2017

Takto schváleny dokument byl zaslán Regionální stále konferenci kraje Vysočina.


 

Zasedání řídícího výboru v rámci Kantor Náměšť

Dne 20.10.2017 se uskuteční v rámci setkání pedagogů Kantor Náměšť 2017, který je podporován MAP ORP Náměšť nad Oslavou, jednání Řídícího výboru. Program setkání:

1) 12:00 – 13:00 – zahájení + coffee break
2) 13:00 – 15:00 – 1. blok vzdělávání
3) 15:00 – 15:30 – coffee break
4) 15:30 – 17:30 – 2 blok vzdělávání
5) 18:00 – 19:00 – večeře
6) 19:00 – 20:00 – Kulikulární reforma z pohledu odborníka, zasedání Řídícího výboru MAP (schvalování výsledného MAP, shrnutí poznatků při tvorbě MAP-přínosy, nedostatky aj.
7) 20:00 – volná zábava + malá noční hra

Pozvánka bude rozeslána do škol.


 

FINÁLNÍ VERZE DOKUMENTU MAP ORP NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ DO 19.10.2017, 12:00

Pracovní verze dokumentu MAP ORP Náměšť nad Oslavou

Pracovní verze finálního dokumentu MAP ORP Náměšť nad Oslavou k připomínkování. Jakékoliv připomínky zasílejte na rous@mesto-namest.cz, tel: 568 619 157 nebo zednickova@oslavka.cz, tel: 775 560 241


 

ZNALOSTNÍ KAPACITY – HARMONOGRAM SEMINÁŘŮ

Od března 2017 budou zahájeny semináře pro ředitele, pedagogy a ostatní zájemce na různá témata související se vzděláváním na úrovni mateřských a základních škol. Harmonogram seminářů bude následující:

1) 21. 3. 2017 – Cizí jazyk – Aktivní učitel – typy a triky pro učitele
2) 4. 4. 2017 – Matematická gramotnost – Aktivní učitel – typy a triky pro učitele
3) 13. 6. 2017 – Aktuální změny v ŠVP mateřských škol
4) 20. 6. 2017 – Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ
5) 26. 9. 2017 – Modely problémového chování žáků a možnosti jejich řešení
6) 2. 10. 2017 – Úspěšný nástup dítěte do ZŠ – kritéria školní zralosti
7) 20. 10. 2017 – Kantor Náměšť – workshop Muzikoterapie od 16:00

Semináře se budou konat na MěÚ Náměšť nad Oslavou od 14:00. Pozvánky s obsahem jednotlivých seminářu budou rozeslány a vystaveny na webových stránkách www.oslavka.cz, www.namestnosl.cz maximálně 14 dní před konáním semináře. Jste srdečně všichni zváni.


 

ZNALOSTNÍ KAPACITY – NABÍDKA SEMINÁŘŮ

Nabídka seminářů – znalostní kapacity

Pro zástupce školských zařízená se budou konat semináře v rámci znalostních kapacit MAP ORP Náměšť nad Oslavou. Nabídku naleznete výše. O výběru, termínech a lektorech budeme zde informovat.


 

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY

Pozvánka na zasedání pracovní skupiny 14.2.2017

Dne 14.2.2017 ve 14:00 se uskuteční zasedání Pracovní skupiny ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou, Masarykovo nám. 104. Více o programu naleznete v pozvánce.


 

PRACOVNÍ VERZE ANALYTICKÉ ČÁSTI MAP ORP NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ DO 21.3.2017, 12:00

Pracovní verze MAP

Analytická část MAP ORP Náměšť nad Oslavou k připomínkování. Jakékoliv připomínky zasílejte na rous@mesto-namest.cz, tel: 568 619 157 nebo zednickova@oslavka.cz, tel: 775 560 241


 

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Pozvánka – řídící výbor 13.9.2016

Dne 13.9. v 13:00 se uskuteční zasedání Řídícího výboru ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou, Masarykovo nám. 104.


 

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ U KULATÉHO STOLU

Pozvánka – Kulatý stůl 11:00, 13.9.2016

Dne 13.9. v 11:00 se uskuteční zasedání u Kulatého stolu pro školy, školky a veřejnost, ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou, Masarykovo nám. 104. Téma: viz pozvánka.


 

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ DO 13.9.2016, 12:00

Pracovní verze Strategického rámce MAP

Strategický rámec MAP ORP Náměšť nad Oslavou k připomínkování. Jakékoliv připomínky zasílejte na rous@mesto-namest.cz, tel: 568 619 157 nebo zednickova@oslavka.cz, tel: 775 560 241


 

POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP ORP NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU,7.6.2016, 15:00

Ustavující řídící výbor

Dne 13.9. v 13:00 se uskuteční zasedání Ustavujícího řídícího výboru ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou, Masarykovo nám. 104. Více informací viz pozvánka nebo rous@mesto-namest.cz, tel: 568 619 157, či zednickova@oslavka.cz, tel: 775 560 241


 

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY,6.6.2016, 9:00 MŠ

zasedání pracovní skupiny 9:00

Dne 6.6.2016. v 9:00 se uskuteční zasedání pracovní skupiny pro MŠ ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou, Masarykovo nám. 104. Více informací viz pozvánka nebo rous@mesto-namest.cz, tel: 568 619 157, či zednickova@oslavka.cz, tel: 775 560 241


 

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY,6.6.2016, 13:00 ZŠ, DDM, ZUŠ

zasedání pracovní skupiny 13:00, ZŠ, DDM, ZUŠ

Dne 6.6.2016. v 13:00 se uskuteční zasedání pracovní skupiny pro ZŠ, DDM a ZUŠ ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou, Masarykovo nám. 104. Více informací viz pozvánka nebo rous@mesto-namest.cz, tel: 568 619 157, či zednickova@oslavka.cz, tel: 775 560 241


 

AKTUALIZACE VÝZVY IROP

Dne 29. 9. 2016 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizaci výzvy na podporu infrastrutury základních škol a k nim příslušných Specifických pravidel.

AKTUALIZACE VE VÝZVÁCH
VÝZVA Č. 46