Realizační tým 2020

Realizační tým poskytuje řídícímu výboru informační, odbornou, manažerskou, organizační a technickou podporu. Úkolem a odpovědností realizačního týmu je řídit a organizovat realizaci projektu pro dosažení a naplnění jeho předmětu, cílů a záměrů.

Realizační tým je složen z týmu administrativního a odborného a dále týmu pro implementaci. Administrativní část RT MAP má odpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy a zabezpečuje po organizační stránce činnost Řídícího výboru MAP a pracovních skupin.
Odborná část RT MAP má na starosti realizaci aktivit 2 a 3 v rámci projektu MAP II. Jedná se především o aktualizace dokumentu MAP včetně akčního plánování, evaluaci a monitoring.
Odborný tým je zodpovědný zejména za věcné plnění aktivit projektu, tvorbu výsledků a výstupů projektu a aktivní práci s cílovou skupinou. Je složen ze všech lidí zapojených do projektu, včetně lektorů, mediátorů, členů pracovních skupin.

Realizační tým Implementace MAP má na starosti dohled nad realizací aktivit v rámci MAP II – implementace. Dohlíží nad plněním cílů aktivit/projektů, harmonogramem, finančním plánem, podílí se na vykazování, zprávy o průběhu realizace, komunikuje s realizátory aktivit spolupráce atd.

 

Jarmila Wimmerová           Analytik MAP II
Jan Kotačka Facilitátor MAP II
Petra Měrková Koordinátor projektu MAP II
Šárka Zedníčková Manažer projektu MAP II
Simona Budařová  Manažer pro implementaci MAP II
Kateřina Horčičková Finanční manažer


Zápisy s presenčními listinami ze setkání RT dole v přílohách.