Setkávání místních lídrů


Tato neformální setkání jsou realizována min. 2x ročně, z toho dvě z těchto setkání za dobu realizace projektu mohou být realizována například za účasti facilitátora nebo přizvaných odborníků/metodiků z individuálních projektů systémových nebo koncepčních. Setkání jsou určena pro výměnu zkušeností, vzájemnou inspiraci a reflexi lídrů napříč PS v MAP.